สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ

ขอต้อนรับสู่ website เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านสาธารณสุข รวมทั้งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ และข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ เชิญได้เลยครับ ที่ webboard
  


      
 

ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ร่วมแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา ที่ได้รับรางวัลการประกวดการดำเนินงานรพ.สต.ดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก ปี2557
 
 
 
 
 
##Empowerment คืออะไร มีความหมายอย่างไร###  ดูได้ในบทความวิชาการ
 
 
 
 
 
 

สถานีข่าว

เพื่อเปิดโลกตัวเองให้
กว้างขวางขึ้น เรามา
ติดตามข่าวควราวที่น่า
สนใจ และได้ความรู้
กันดีกว่าครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 **    แจ้งWEB สสจ.พล. ขัดข้อง ขอให้ใช้ เลขนี้ชั่วคราวครับ
          http://61.19.22.106/ 
 
 
 
ติดตามรายงาน
       
 
 
          
          
 
 
      
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก        PCU บางระกำ          เบิกยา รพ.

 

โรงพยาบาลเนินมะปราง

โรงพยาบาลพรหมพิราม

หมออนามัย

สหกรณ์ออมทรัพย์สธ.พิษณุโลก

สอ.บ้านหนองอ้อ    

สอ.ต.หนองกุลา

RADIO NEWS 1 NATION MODERN 9

       

 

 

 

 

  
 
 
 
งานสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ
ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร 055371019 โทรสาร 0 55371019

ติดต่อมาได้ที่
 
โดย งานสารสนเทศ