The Hill-Side Design @ 2008
We Get That Your Immage But We Design With Our Function & My Style!
All Design & Presentation on this page All Rights reserved to "The Hill-Side Design "© 2008

เพื่อเป็นการสร้างสรรสังคมที่ดี และ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทาง " The Hill-side Design" ได้
ปวารณาตนอุทิศส่วนกุศลในการร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมทั้งงานสาธารณกุศลอื่นๆ
เรายินดีที่จะดำเนินการ ออกแบบ-ทำแบบก่อสร้างอาคาร ให้สำหรับงานสาธารณกุศล โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามที่มีการติดต่อเข้ามา โดยมีผลงานที่ได้ดำเนินการแล้ว ที่เราจะนำเสนอดังนี้
 

ผลงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และ การกุศล

พระอุโบสถ วัดร่องธาร
งานออกแบบ "อุโบสถหลังใหม่"
วัดร่องธาร ตำบลท่าสาย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
กุฏิรับรอง วัดพระธาตุแม่แอบ งานออกแบบ "กุฏิรับรอง"
วัดพระธาตุแม่แอบ ตำบลดอยฮาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
ศาลาปฏิบัติธรรม วัดแม่กรณ์
งานออกแบบ "ศาลาปฏิบัติธรรม"
วัดแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
'หอฉันท์
งานออกแบบ " หอฉันท์ "
วัดปางกอก ตำบลแม้กรณ์
อำเภอเมือง เชียงราย
 
 
 
 
'อุโบสถ งานออกแบบ " พระอุโบสถ โลกุตรธรรม ๙"
วัดป่าธรรมธารา บ้านเขาน้ำอุ่น
อำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร
 
 
 
 

พระอุโบสถหลังใหม่ วัดร่องธาร                                                                   
ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ งานโครงสร้าง 3.5 ล้านบาท
งานสถาปัตยกรรม 5 ล้านบาท
เริ่มดำเนินการ มิถุนายน 2549
แปลน อุโบสถ วัดร่องธาร รูปด้านหน้าและด้านข้าง อุโบสถวัดร่องธาร
แปลนพระอุโบสถวัดร่องธาร รูปด้านหน้า และด้านข้าง
ณุปตัดตามขวาง อุโบสถ วัดร่องธาร
รายละเอียดโครงการ
เป็นงานออกแบบโดยศึกษาแนวทางจะพระอุโบสถหลังเดิม
แต่ขยายขนาด เพิ่ม พื้นที่ใช้สอย ภายในอุโบสถ และ ยกพื้น
ให้สูงขึ้น โดยใช้ส่วนชั้นล่าง เป็นที่เก็บ อุปกรณ์ต่างๆของทางวัด
รวมทั้ง อาจจะใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ ในบางโอกาส รูปทรง
ของอุโบสถ ยังคงเป็นรูปแบบล้านนาแต่ประยุคให้เข้ากับ
รูปแบบ ของพระอุโบสถในสมัยรัตนโกสินท์ แต่ประโยชน์ใช้
สอยภายในยังคง รูปแบบตามวิถีทางเดิมของทางภาคเหนือ
รูปตัดตามขวางพะอุโบสถ อาไว้ รวมทั้งลวดลายและการตกแต่ง
 
สภาพงานปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนของงานโครงสร้างและหลังคา รวมทั้งงานก่อฉาบ
ผนัง อยู่ระหว่างดำเนินการตกแต่งลวดลาย ทั้งภายใน-ภายนอก และยังไม่ได้
ดำเนินการในส่วน ของงานผิวพื้น ผิวผนัง งานประตู-หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า
และ งานตกแต่ง ประดับประดา ตามคติความเชื่อของคณะศรัทธา
จากซุ่มโขง ทางเข้าส่บริเวณวัด พระอุโบสถหลังใหม่ ที่สง่า-สวยงาน อย่ระหว่างการตกแต่งลวดลาย ทั้งภายใน-ภายนอก มุมมองจากถนนเชียงราย-เทิง ห่างจากสี่แยกแม่กรณ์ 2 กม.
ร่วมบริจาคสมทบ ในการสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่วัดร่องธาร ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง เชียงราย
ได้โดยตรงที่ เจ้าอาวาส วัดร่องธาร 086-6187294 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

กุฏิรับรอง วัดพระธาตุแม่แอบ                                                                     
 
วัดพระธาตุแม่แอบ
อาคาร"กุฏิรับรอง"
 วัดพระธาตุแม่แอบ
 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ งานโครงสร้าง.5 แสนบาท
งานสถาปัตยกรรม 3 แสนบาท
 
เริ่มดำเนินการ พฤษภาคม 2550
 
'แปลนพื้นชั้นบน 'แปลนพื้นชั้นล่าง
แปลนพื้น"กุฏิรับรอง" วัดพระธาตุแม่แอบ
 
'รูปด้านข้าง รายละเอียด-ควมเป็นมา
วัดพระธาตุแม่แอบ เป็นวัดที่ได้รับการยกฐานะจากสำนักสงฆ์
มาเป็นวัด เมื่อปี พ.ศ. 2550 ลักษระเป็นวัดป่า เน้นการปฏิบัติ
ธรรมและ กรรมฐาน ในช่วงนอกพรรษา จะมีพระธุดงค์ มาจาก
ที่อื่นๆ มาจำพรรษาและวิปัสนา ที่วัดนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียม
กุฏิรองรับไว้
 จากสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินการของทางวัดในปัจจุบัน
ไม่ได้เน้นในการสร้างถาวรวัตถุ หรือสิ่งปลูกสร้างใหญ่โต แต่เน้น
ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สมถะ เพื่ออุทิศเวลาท้งหมดเพื่อการ
วิปัสนา กรรมฐาน และ ให้สภาพแวดล้อมทั้งของวัด รวมทั้งองค์
'รูปด้านหน้า
พระธาตุแม่แอบ ยังคงความเป็นอยู่ "อย่างธรรมชาติ.
 
อาคารกุฏิที่สร้างขึ้นเป็นแบบเปิดโล่งมีระเบียงเดินจงกลมโดยรอบ
ชั้นล่างๆลงไปใช้เป็นห้องน้ำส้วม และ เก็บของ อีก 2 ระดับ โดย
ตัวอาคารตั้งยื่นออกไปจากเนเขาบริเวณรอบของ องค์พระธาตุ ไม่
เป็นที่กีดขวาง หรือบดบังทัศนียภาพโดยรวมของทางวัด   
รูปด้านหน้า และ ด้านข้าง "กุฏิรับรอง"
 
'ทัศนียภาพ ทัศนียภาพ มองจากด้านล่างของบริเวณวัด
สภาพปัจจุบัน ของการก่อสร้างกุฏิรับรอง วัดพระฐาตุแม่แอบ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนของงาน
โครงสร้างไปแล้วประมาณ 70 % ยังไม่ได้ทำโครงหลังคา มุงหลังคา และงานก่อผนัง
งานประตูหน้าต่าง งานตกแต่งผิวพื้น และงานระบบไฟฟ้า-ประปา ธดยงบประมาณส่วน
ที่ดำเนินการไปแล้วนั้น เป็นการบริจาคของคณะศรัทธา และ กฐินผ้าป่า เมื่อปี พศ.2550
'บริเวณสถานที่ก่อสร้าง สภาพงานก่อสร้างในปัจจุบัน สภาพความเป็นอยู่ของวัดพระธาตุแม่แอบ
ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุน หรือ เป็นเจ้าภาพ สร้าง"กุฏิรับรอง วัดพระธาตุแม่แอบ" ได้โดยตรงที่
ท่านเจ้าอาวาส วัดพระธาตุแม่แอบ 081-0207458 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

  ศาลาปฏิบัติธรรม วัดแม่กรณ์                                                                       
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 3.9 ล้านบาท
เริ่มดำเนินการ พฤษภาคา 2551
'แปลน 'รูปด้านหน้า-ด้านข้าง
แปลน และ รูปด้าน "ศาลาปฏิบัติธรรม"
 
'รูปตัดตามขวาง
รายละเอียด โครงการ
วัดแม่กรณ์ ได้ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา โดยการจัดอบรมวิปัสนาและ
กรรมฐานแก่ศรัทธาเป็นประจำ รวมทั้งได้ดำเนิน
โครงการสอนพระพุทธศาสนา ให้แก่เยาวชน
ในวันอาทิตย์ จึงได้ดำริสร้าง"ศาลาปฏิบัติธรรม"
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมดังกล่าว
เป็นอาคารโถง ขนาดภายในกว้าง 12 x 12 เมตร
มีระเบียงเดินจงกลมโดยรอบ และ ห้องน้ำส้วม
รูปตัดตามขวาง "ศาลาปฏิบัติธรรม"
       
ทัศนียภาพ "ศาลาปฏิบัติธรรม วัดแม่กรณ์ "
สนใจร่มบริจาคปัจจัยสมทบการสร้าง"ศาลาปฏิบัติธรรม" วัดแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
ติดต่อได้โดยตรงที่ ท่านเจ้าอาวาส วัดแม่กรณ์ 084-6102237 ทุกวันเว้นว้น ธรรมสวนะ

ศาลา หอฉันท์ " วัดปางกอก"                                                         
วัดปางกอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง เชียงราย
งบประมาณ 150,000 บาท
เริ่มดำเนินการ ตุลาคม 2551
ศาลาหอฉันท์ วัดปางกอก
เป็นศาลาแบบเปิดโล่ง สร้างติดกับ
ลำน้ำแม่กรณ์ ที่ไหลจากน้ำตกขุนกรณ์
ผ่านด้านข้างของวัด ยื่นออกไปจากตลิ่ง
ชั้นล่างเอาไว้เก็บอุปกรณ์ จานชาม ถ้วย
ช้อน และ วัสดุสำหรับปรุงอาหารบางอย่าง
ที่จำเป็นในการดำรงชีพ
 
แนวทางในการออกแบบต้องการให้เป็นที่
รโหฐาน สำหรับฉันท์ภัตราหารของพระภิกษุ
สงฆ์ หรือ ใช้เป็นที่ถวายภัตราหารของญาติ
โยม โดยท่านเจ้าอาวาสเน้นในการที่จะใช้เป็น
ที่สำหรับฉันท์อาหารโดยเฉพาะเป็นสัดส่วนแยกออกจากกุฏิ ตามบทบัญญัติของสงฆ์ อย่างถูกต้องในพระธรรมวินัย
 
สร้างติดริมน้ำแม่กรณ์ ชั้นล่างใช้เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
สนใจร่วมสบทบบริจากสร้างหอฉันท์ ได้ที่ อาจารย์สมบัติ พงษ์แก้ว 087-9990922 หรือ 053-
726371 ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างครั้งนี้

 พระอุโบสถ " โลกุตรธรรม ๙ "  วัดป่าธรรมธารา                              

อุโบสถจตุรมุข วัดป่าธรรมธารา
วัดป่าธรรมารา ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาน้ำอุ่น ตั้งอยู่ บ้านเขาน้ำอุ่น อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
มี ครูบา วิชัย อภิษฐาโน เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้มีดำริที่จะสร้างอุโบสถแบบจตุรมุข เพื่อใช้เห็นที่
ประกอบศาสนกิจ โดยปรับพื้นที่ภายในบริเวณวัดขนาดกว้าง 30x40 เพื่อเป็นสถาณที่ก่อสร้าง
โดยให้พระอุโบสถมีลัษณะเป็นทรงจตุรมุข มียอดฉัตร จำนวน 9 ยอด และต่อมาภายหลังได้กำหนด
ให้มีบันไดนาคในส่วนทางขึ้นด้านหน้า เพิ่มหอกลอง และ หอระฆัง และ ท่านเจ้าอาวาส
ได้ให้ใช้ชื่อว่า  พระอุโบสถ " โลกุตรธรรม ๙ "
อุโบสถ วัดป่าธรรมธารา กำแพงเพชร
 
ภาพที่นำเสนอนี้ เป็นเวอร์ชั่นแรกๆ ซึ่งอยู่ในช่วงปรับแบบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ได้มีมติดำเนินการแก้ไข และ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ในช่วงต้นปี พศ.2553 นี้
แปลนพระอุโบสถ วัดป่าธรรมธารา   ณุปตัด พระอุโบสถ วัดป่าธรรมธารา
 แปลนพื้น เวอร์ชั่นแรก    รูปด้านหน้า เวอร์ชั่นแรก
สาธุชนท่านใดมีจิตร่วมบริจาคถวายปัจจัยร่วมสมทบสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ ติดต่อได้ที่
คุณวิษณุ ทรัพย์จิรกุล โทรศัพท์ 081-8379030 หรือทางอีเม็ล  sa_wisanu@yahoo.com
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินการสร้าง และ เป็นผู้ติดต่อให้ออกแบบอุโบสถในครั้งนี้ ครับ!
ปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง  ถวายแบบร่างเบื้องต้น พระอุโบสถ  ปรับพื้นที่เตรียมวางผัง 
 
พระอุโบสถ โลกุตรธรรม๙
New Version ทัศนียภาพ พระอุโบสถ"โลกุตรธรรม๙"

More Image
แบบก่อสร้าง        Revision R02 : Jan-10

ขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมจิตบริจาคปัจจัย ร่วสมทบในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้รับผลบุญ
จากการที่ได้ให้ทาน และประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน ทุกๆท่านเทอญ
 

 

eXTReMe Tracker

More & More Our Design Works on " The Hill-side Design.com " 

 

" สวัสดีเจียงฮาย : บ้าน ที่ดิน เชียงราย " Home Land : Chiang Rai

website counter